Marginaler förklaring: (Underhåll vs. DayTrade)

Underhåll marginal anges av Börsen. Detta är det belopp som krävs för att slutföra kontraktet efter handelsdagens slut.

Daglig marginal anges av AMP Global. Detta är det belopp som krävs för att komma in i en position för kontraktet under handelsdagen. Denna marginal är giltig hela tiden när marknaden är öppen, med undantag för de senaste 5 minuterna av varje börsdagen. AMP Global kommer att be dig att stänga dina öppna positioner eller för att få ett belopp i storleken på den stödmarginal som fastställts för denna tidsperiod.

Obs: DayTrading marginalerna är två gånger det visade beloppet för kontosaldon överstiger $100K.

Disclaimer: ovanstående information drogs från källor som tros vara tillförlitliga. Även om man tror att informationen är korrekt, görs ingen garanti. AMP Global Clearing, LLC ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.