Obs: Alla marknaderna handel timmar visas som US Central Time (Chicago).

Obs: Alla marknaderna handel timmar visas som US Central Time (Chicago).

Disclaimer: ovanstående information drogs från källor som tros vara tillförlitliga. Även om man tror att informationen är korrekt, görs ingen garanti. AMP Global Clearing, LLC ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.